Bedömning för flera elever samtidigt i ett ämne

Notera! För elever i årskurs 6-9 behövs inte längre ett terminsvis skriftligt omdöme men däremot behövs en bedömning mot kunskapskraven och bedömningsunderlag relaterat till skolverkets kunskapskravs-tabeller. Eleverna ska också erbjudas utvecklingssamtal, som tidigare en gång/termin.

Så här relaterar Unikum till skolverkets nya omdömesblankett>>

Dokumentera kunskapsutveckling för flera elever samtidigt

  • Gå till Klassens/gruppens startsida.
  • Gå till Kunskaper med ram
  • Välj ämne. Nu visas alla aktuella bedömningar i det ämnet, är det tomt betyder det att eleverna inte tidigare fått någon bedömning. Överst på sidan finns en summering så att det blir lättare att se behov av tex uppdatering, publicering eller bara få översikt. Summeringsrutan kan läraren själv välja om den ska visas eller ej.

bedömningsöverikstämneklass

 

  • Bocka för eleverna du vill göra ny bedömning för.
  • Klicka sen på knappen ”Bedöm markerade elever

väljelever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Nu kan du göra bedömning, skriva kommentarer och markera utvecklingsområden, markera i tabellen för ALLA VALDA ELEVER

massbedömningOBS! När du gjort bedömning för många, spara alltid utkast och titta igenom noga innan du publicerar. Dessutom kan det behövas kompletteras med både kommentarer och tabellmarkeringar för enskilda elever separat innan bedömningen ska publiceras.

Förutom att tänka på att det du skriver in nu kommer att kopieras till samtliga valda elever så kan du även välja att:

  1. Behålla kommentaren från förra bedömningen dvs det du skriver in här fyller på efter det som stod där förut.
  2. Ersätta tidigare kommentar dvs börja på tom ruta. Det gör du genom att bocka för ”Ersätt elevens befintliga kommentar”.

På samma sätt kan du göra med utvecklingsområden.

Klassvy för läraren

lärarvy2

Elevvy

Nytt är att man kan se elevvy då det skiljer en del mellan det läraren ser och vad elev och övriga (föräldrar, rektor m.fl..) som bara ser det som är publicerat.

elevvy

 Publicera utkast

Från klassens sida väljer du ämne och ser då antal utkast du har. Här kan du välja att publicera alla dina utkast eller för en elev i taget. Det kan finnas andra lärares utkast också, dom kan du bara publicera om du är mentor. På dessa står det (annans utkast).

Publicera alla dina utkast genom att klicka på publicerautkast  (Siffran anger antal utkast att publicera)

ublicerautkast

Publicera utkast för enskild elev genom att klicka på bedömningen för att öppna och sen på publicera

x