Blir man automatiskt utloggad ur Unikum om man är inaktiv?

Ja, vid 45 minuters inaktivitet dvs om du inom den tiden inte sparar någonting (som gör att du får kontakt med våra servrar) loggas du automatiskt ut. Du får en varning 5 minuter innan och kan då välja att fortfarande vara inloggad men om du inte aktivt svarar på meddelandet loggas du ut.

Det är därför viktigt att med jämna mellanrum spara sitt arbete.

PS. I tex Blogg och Samtalseditorn finns en autosparfunktion som sparar till utkast var 5e sekund så att du kan gå tillbaka till ditt utkast och fortsätta skriva om du blivit utloggad.

x