Har Unikum en App?

Unikum är i grunden anpassat för att kunna användas, som det är, på olika enheter tex dator, pekplatta och smartphone. Men viss funktionalitet underlättas med ”Appar” Du hittar dem här:

Unikum för iPAD och iPhone

Unikum för Android

Ställ in rätt startsida för din iPAD/iPhone-app

Om du vanligtvis loggar in på annat ställe än start.unikum.net, så behöver du ställa in din App så att du hamnar på rätt ställe för inloggning.

  1. Klicka på ”Andra sätt att logga in”.
  2. Välj rätt inloggningsalternativ i listan.

loggainappen

Appen kommer ihåg hur du senast loggade in så framöver kommer du automatiskt att hamna på rätt inloggningssida.
OBS! Om knappen Andra sätt att logga in ej visas, behöver man under Inställningar på din iPad/iPhone slå av möjligheten för Egen vald startsida.

Om ditt inloggningsalternativ inte finns i listan behöver du själv ställa in appen så den går till den önskade adressen:

  1. Gå till Inställningar på din iPad/iPhone
  2. Välj Allmännt
  3. Bläddra ner till dina appar, där ska även appen för Unikum finnas
  4. Klicka på appen för Unikum
  5. Skriv in den önskade adressen till höger under rubriken Välj startsida
  6. Se också till så att Egen vald startsida är påslaget

Inställningar_iPad

Du kan även använda Unikum via webb-läsaren i din mobil. Enda begränsningen är hantering av bilder/filer som inte stöds av tex Safari men fungerar med Appen.

Gränssnittet i Unikum anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken så valfri webbläsare kan användas.

 

Ställ in rätt startsida för din Android-app

Om du vanligtvis loggar in på annat ställe än start.unikum.net, så behöver du ställa in din App så att du hamnar på rätt ställe för inloggning.

  1. Gå till inställningar.
  2. Välj ”logga in via min skola eller kommun” och skriv in länken till inloggningssidan. Nu kommer den alternativa inloggningen automatiskt att väljas varje gång du klickar på Unikum-appen.

Screenshot_2014-10-02-14-43-18

 

Ställa in om appen ska spara inloggningsuppgifter eller inte.

När du loggar in i Unikumappen frågar din telefon om du vill spara inloggningsuppgifter eller inte. Om inte beror det troligen på att du ställt in att du aldrig vill spara inloggningsuppgifter, isåfall behöver den generella inställningen ändras för att det ska gå att spara i Unikum.

Så här ser det ut på en iPhone5 men det kan vara olika för olika telefoner.

OBS! Var noga med att inte spara inloggningsuppgifter på en telefon om du inte har den låst när den inte anväds så att ingen obehörig kommer åt ditt Unikum-konto om telefonen kommer på avvägar.