Hur avregistrerar jag mig från nyhetsbrev och notiser via epost?

Du kan själv välja vilken information som skall skickas till din e-postadress genom att markera det på din personliga inställningssida. Du hittar den via skiftnyckeln i högerkant från din startsida dvs direkt när du loggat in.

Kontaktuppgifter1

Här finns tre kryssrutor där du väljer vilka meddelanden du vill ta emot. Avmarkera de typer av meddelanden som du vill slippa i framtiden och klicka på Spara.

Mail

De olika alternativen betyder:

  1. ”Jag vill få mina viktiga notiser via e-post” = När det händer något som berör dig får du en notis via e-post.
  2. ”Jag vill få meddelanden från min skola och klass via e-post” = När skolan skickar information via Blogg och Lärlogg får du en notis om det.
  3. ”Jag vill få viktiga användarmeddelanden via e-post” = Används av Unikum i sällsynta fall för meddelanden men numera informerar vi istället direkt på startsidan när du loggat in eller vid driftsstörningar läggs information ut här på ”Driftsstatus

x