Hur förstorar eller förminskar man texten?

Vill du zooma in för att få större text eller zooma ut för att få plats med mer på skärmen kan du använda:

ctrl + för att förstora. Håll <ctrl> knappen nere och tryck upprepade gånger på + (plustecknet)

ctrl – för att förminska. Håll <ctrl> knappen nere och tryck upprepade gånger på – (minustecknet)

  • Hittar du inte svaret här på Hjälp-sidorna? Då kan du gå till "Hur gör man?" i forumet och ställa din fråga där.

  • Vanliga frågor