Hur fungerar notiser i Unikum?

I Unikum arbetar personal, elever och föräldrar tillsammans och på olika sätt dokumenterar barns/elevers utveckling och lärande. För att all den aktiviteten skall gå att följa skapas det notiser när olika viktiga saker ”händer” i Unikum. Berörda personer personer får notiser. T.ex. ska eleven skall få notiser när mentorn skriver överenskommelser, lärare delar ut ny planering eller gör bedömning. Ett annat exempel är när pedagogerna i förskolan skriver meddelanden i Bloggen ska föräldrarna få en notis.

På din startsida, direkt när du loggat in, ser du om du har några olästa notiser, i exemplet nedan har Terese Borg (mamma till Bea) 13 olästa notiser. Klickar man på den röda siffran ser man var notiserna kommer ifrån och man kan direkt via dem gå till det aktuella stället i Unikum. Här man kan också välja om man ta fram redan lästa notiser.

Notiser

Läs mer >>

x