Hur länge lagras informationen i Unikum?

Varje kommun tar beslut om hur lång tid olika typer av elevinformation skall lagras.

Vanligt är att t.ex. utvecklingsplaner skall arkiveras fem eller tio år efter det att en elev lämnat kommunens skolor. Efter denna tid skall skolans kopia av dokumentationen raderas, oavsett om den finns på papper eller i Unikum. Elever och föräldrar kan själva välja att lagra en kopia av en utvecklingsplanen efter det att kommunen inte lägre arkiverar sin kopia.

När det gäller annan dokumentation kan andra regler gälla, t.ex. för pedagogisk dokumentation i förskolan.

x