Varför ser jag inga barn/elever i Kontaktlistan?

Det kan i en grupp eller klass finnas behov av att dölja kontaktuppgifter så att barn/elever och föräldrar inte kan se övriga medlemmar i gruppen. I de fallen syns inga barn/elever eller föräldrar i Kontaktlistan för den gruppen. Som pedagog kan man dock se kontaktuppgifterna.Dold_grupp

x