Du öppnar dörren till Unikum för de övriga användarna. De är helt beroende av dig!

De första som får tillgång till Unikum-verktyget i en förskola/skola är skol-administratörer. Det gäller oftast rektor samt 1-2 personer till. Administratörerna kan lägga in grupper/klasser, personal, föräldrar och barn/elever i förskolan/skolan.

Bekanta dig med Unikum

Läs igenom Kom i gång för skoladmin och följ instruktionerna i den för att förbereda din skola för att börja använda Unikum.

Förbered skolan och gör inställningar

Kontrollera inställningarna för din skola

 • Finns det presentation, bild och riktiga kontaktuppgifter?
 • Är skolformen och elev-åldersspannet riktigt?
 • Importera barn/elever, personal och föräldrar från ett elevregister.

Om du är van administratör kan du själv importera listor med användare. Be gärna Unikum om hjälp om du är osäker. Det är väldigt viktigt att underlaget är rätt.
Se info om import av personer och relationer här >>

Lägg in avdelningar/klasser i din förskolas/skolas Unikum

 • Grupper: Använd ordet "Klass" för klasser, t.ex. "Klass 8B" eller för grupper med namn typ "Grupp Gul", "Fjärilen" et.c.
 • Personal: Skapa gärna en grupp som heter "Personal" där ni lägger in all personal.
 • Ibland - Undervisningsgrupper: Använd ordet "Grupp", t.ex. "Grupp Spanska B"

gruppnamn

Lägg in personal i förskolan/skolan Samla in namn, e-post och personnummer för de som skall vara med. Lägg in fler Skoladmin (även rektorerna) Lägg in de lärare/pedagoger som skall vara med. Koppla personalen till rätt grupper.

 • Koppla pedagoger/lärarna till de grupper de arbetar med.
 • Koppla mentor till alla barn/elever så att dokumentation för utvecklingssamtal kan hanteras.
 • Bekräfta att all personal kan logga in.


Besiktning - Är skolan redo?

Gör en besiktning av din skola för att se om allt är klart.

Skriv ut checklista för förskolan/skolan här

Att tänka på

 • Du kan ge Admin-rättigheter till t.ex skolledare, arbetslagsledare eller fler skoladministratörer men var restriktiv med det.
 • Det är viktigt att lägga in bilder, kontaktuppgifter och informations-texter, det blir lättare för alla användare att hitta då. Föregå gärna med gott exempel :)

bilderforskola

 • Påminn alla om vikten av att hantera lösenord säkert.