Du kan dokumentera barns och elevers utveckling och lärande i Unikum. Verktyget är anpassat för olika skolformer och du hittar alltid aktuella läroplaner så att du kan länka/koppla till den för att öka tydligheten i din dokumentation. Så här kommer du igång:

Kontrollera att du ser rätt grupper och kommer åt dina barn/elever

Logga in och kontrollera att du ser dina aktuella klasser/grupper och barn/elever. Det ser du direkt på din startsida. Det kan se ut så här:

astrid

minagrupper

Saknas någon grupp - kontakta skolans Unikum-administratör för att få hjälp.

Mentor: Förbered för de barn/elever du är mentor för

 • På din startsida ska det finnas en "Mentorsgrupp", kontrollera att rätt barn/elever finns med här.
 • Tilldela Samtalsunderlag till dina barn/elever
 • Boka tid för utvecklingssamtalet
 • Meddela föräldrar när det är dax för dem att ta del av informationen och förbereda sig inför samtalet

samtalsöversiktgrupp

Lärare i grundskolan: Skriv omdömen/göra bedömningar för dina elever

 • Be eleverna förbereda om även de skall ge input eller svara på frågor om sin utveckling och sitt lärande. Det gör eleven i underlaget under Samtalet.
 • Gör bedömning och beskriv nuläge samt utvecklingsområden under "Kunskaper" - du kan göra det för flera elever samtidigt så spar du tid.

ormen

Pedagog i förskolan: Dokumentera barnens utveckling och lärande

 

 • Lägg in bilder, filmer och reflektioner i barnens Lärloggar och koppla gärna till läroplanen och pedagogiska planeringar.
 • Lägg in avdelningens och verksamhetens planer under "Planering" om du vill att de ska synas för föräldrar.
 • Förbered inför utvecklingssamtalet, under "Samtalet". Koppla gärna in saker barnet har gjort och som ni vill visa upp och prata om på samtalet.
 • Skicka Veckobrev och annan till föräldrar i Gruppens Blogg
 • Mentor: Meddela föräldrar när det är dax för dem att ta del av förskolans dokumentation samt förbereda sig inför samtalet. (Det gör du under Gruppens flik "Samtalet".
 • Utvärdera eventuella överenskommelser från förra samtalet samt dokumentera viktiga överenskommelser från detta samtal.