Titta att du kan se hela din skola i Unikum

 • Som skolledare har du överblick över arbetet i Unikum.
 • Logga in och se efter att du kan se alla klasser/grupper, pedagoger och barn/elever i din skola.
 • Se om du har en skiftnyckel i övre högra delen av skärmen, det skall du ha om du är satt som administratör för skolan. ( Den roll du annars har är Observatör och befattningen Rektor. (Du behöver ej vara administratör för skolan, ni väljer själva vem/vilka som ska vara det.)

rektorsstartsida

I exemplet är Anders skolledare för Lyckeboskolan. Han finns inte med i några grupper. För att komma vidare/se mer klicka på kortet med Lyckeboskolan.

Använd Unikum som anslagstavla för förskolan/skolan, och för dina medarbetare.

 • I Bloggen för förskolan/skolan kan du skriva meddelanden till alla eller välja målgrupp, tex "vårdnadshavare" och "personal".
 • Om du lägger upp en grupp som heter t.ex. "Personal" så kan ni använda den gruppens Blogg som en anslagstavla för all personal på skolan.

bloggtillskolan

Grundskola - Följ och följ upp elevernas utveckling samt planera insatser utifrån aktuella behov

 • Under fliken "Kunskaper" kan du följa dels få översikt över elevernas kunskapsutveckling och dels tydligt se Insatsbehov dvs. hur många elever som riskerar att inte nå de nationella kunskapskraven.
 • Kunskaper - Visar aktuell bedömning gentemot kunskapskraven för alla elever.
 • Insatser - visar summering av insatsbehov per årskurs och ämne samt vilka elever det gäller.

kunskaperrektor

 

 

Förskola - Följ och följ upp verksamheten

 • I Skolbanken kan ni lägga in tex Likabehandlingsplaner, Verksamhetsplaner m.m. och tydligt koppla dem mot läroplanens mål. Ni delar dem med all personal och om ni vill med föräldrar och elever via Bloggen.

blogggruppgul

 • Ta del av pedagogisk dokumentation i avdelningarnas Bloggar och barnens Lärloggar.
 • Följ upp Verksamhetsutveckling-planer och överenskommelser.
 • Låt medarbetarna förbereda sina utvecklingssamtal med dig i Unikum.